ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    15/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   αρ.πρωτ. 32928/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   Βαθμός προτ/τητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Λ.Φυλής 52
ΤΑΧ.ΚΩΔ. 134 51

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πέτρου Χριστίνα

ΤΗΛ…2102313338/2132039950
ΦΑΞ.   2102380646
 
ΠΡΟΣ:
                                          Αποδέκτες

(μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας,

όπως ο Πίνακας διανομής)

 

                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                             1. κ. Δήμαρχο

                                                                            

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στη 08η /2014 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, την 22η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ    2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα14.30μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
 
 

                                                                     H Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                                              Καματερού

 
 
 
                                                              ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
 
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 08ης  /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

22/09/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ

Αρ.πρωτ. .32928/15-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο   Προέγκριση ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” στη οδό ΑΙΟΛΟΥ 66 στο Καματερό. Αίτημα κ. ΜΠΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Αθανασίου.

 

ΘΕΜΑ 2ο Προέγκριση ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” στη οδό ΚΟΡΝΑΡΟΥ 12 & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο Καματερό. Αίτημα κ. LULE KOKA  του HILMI.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
  1. ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ                                                             9.       ΔΗΜΑΚΟΥ-ΔΑΜΗΛΑΤΗ ΒΑΣ.
  2. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            10.       ΛΥΤΡΑ-ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΙΑ
  3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              11.        ΚΟΚΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
  4. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
  5. ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
  6. ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  7. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  8. ΜΠΙΖΑΣ ΜΑΝΟΣ
 
 

Share this post