ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   23/1/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αριθ.Πρωτ.   1913                     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 Λ.Δημοκρατίας κ΄Ι.Μέρλα 

 
                                                                              Προς
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ     
                                   

                                                                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ                           

                                                                               ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

                                                                               ΤΣΙΤΟΥΡΑ-ΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                                                                               ΜΠΕΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

                                                                               ΖΑΓΚΑ-ΣΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ

                                                                               ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ

                                                                               ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

                                                                               ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                  

                                                                               ΜΗΤΣΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ                             

                                                                               ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ       

 
 

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 
 

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην  1η  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Δημοκρατίας κ΄Ι.Μέρλα), στις 29-1-2015 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20.00 ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83,86,87,88 & 89 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του αρ. 2 του Π.Δ. 185/2007.

 
 
 

1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ             ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” του κ. Μπουρίκου Γεωργίου, στην οδό Τροίας 31 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων.

2. Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του και τα έργα που πρέπει να εκτελέστουν - προτάσεις για τη σύνταξη του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου.

 
 
 
 
 
 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
                                                                         ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
 
 

                                                                                                  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 
 

Μοιράσου την σελίδα