ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 16ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2019 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αριθ. 12 θέματος της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά: Τροποποίηση  της με αρ. 235/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ                                                        ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ