Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη 82 ατόμων μερικής απασχόλησης

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17363/28.07.2023

Για την πρόσληψη   82 ατόμων μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου

Αναρτώνται σήμερα 23.08.2023 οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 17363/28.07.2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για τον εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών,  δηλαδή στις 24 & 25.08.2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση agankam@agankam.gov.gr

 
            ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   

 

Μοιράσου την σελίδα