• Οικονομική Υπηρεσία
 • Τεχνικά Συνεργεία & Ηλεκ/σμός
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Δημοτικό Κτηνιατρείο
 • ΚΕΠ
 • Γραφείο ΑμεΑ
 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • Παιδεία ΚΔΑΠ Βρεφ/κοί
 • Πολιτισμός - Αθλητισμός
 • Περιβάλλον Καθαριότητα

Συμβαίνει Τώρα

Ο γάμος της Αντιγόνης με την θεατρική ομάδα Μαρκίζα τον Απρίλιο του 2024 12 Apr

Ο γάμος της Αντιγόνης με την θεατρική ομάδα Μαρκίζα τον Απρίλιο του 2024

19 Απριλίου στις 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»

20 Απριλίου στις 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»

21 Απριλίου στις 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»

26 Απριλίου στις 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»

27 Απριλίου στις 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»

28 Απριλίου στις 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»

Στείλτε το αίτημά σας ηλεκτρονικά

μέσω Novoville στον Δήμο μας


Μπείτε στο novoville

Καλέστε την γραμμή του Δημότη

Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00 εώς 15:00