Ενημέρωση για τις εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηοιακούς Σταθμούς

  ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
   
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου  Αγ. Αναργύρων -Καματερού, δέχονται δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων και βρεφών για το Σχολικό έτος 2012-2013  από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :      
       Α΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
  1. Αίτηση – Έντυπο.   Ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του βρέφους ή του νηπίου.
2.      Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του  παιδιού                 ( δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία )
  1. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού – Εντυπο  (από τον παιδίατρο παρακολούθησης του  ) για την κατάσταση υγείας του παιδιού , τους εμβολιασμούς και την εξέλιξη του.Επίσης πρόσφατο αποτέλεσμα  φυματοαντίδρασης ( Mantoux), καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία )
  3. Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη του τελευταίου μήνα προ της αιτήσεως εγγραφής του παιδιού και των δύο γονιών. Στην βεβαίωση  θα αναγράφεται η σχέση εργασίας   και το ωράριο εργασίας.
  4. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος οικίας Δ.Ο.Υ καθώς και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού Έτους.
  6. Αδεια παραμονής για αλλοδαπούς.
  7. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
 
Β΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΗΣ  
 
1.      Αίτηση – Εντυπο. Ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται από του γονείς ή τον κηδεμόνα του βρέφους ή του νηπίου.
2.      Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού – Εντυπο ( από τον παιδίατρο παρακολούθησης του ) για την κατάσταση υγείας του παιδιού , τους εμβολιασμούς και την εξέλιξη του. Επίσης  πρόσφατο αποτέλεσμα   φυματοαντίδρασης (Mantoux) , καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
3.      Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη του τελευταίου μήνα προ της αιτήσεως και των δύο γονιών. Στη βεβαίωση  θα αναγράφεται η σχέση εργασίας  και το ωράριο.
4.      Βεβαίωση καταβολής εισφορών τρέχοντος έτους.
5.      Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδημάτων και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος από την οικία Δ.Ο.Υ τρέχοντος οικονομικού  Έτους.
6.      Αδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς
7.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
  
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 
 1ον   Δ ΄Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγ. Αναργύρων – οδός Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου & Καζατζάκη Τηλ . 2108543637 ( Υπεύθυνη κα. Ρέτσα )
 
2ον Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καματερού - οδός Καρβούνη 2 & Αλεξάνδρας . Τηλ. 2102312353 ( Υπεύθυνη κα. Μπονίδου )
                                                                      
   
Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα που αν θέλετε μπορείτε να τα αντιγράψετε και να τα εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας (επιλογή, αντιγραφή, επικόλληση σε word).
 
 
            
         
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                 Αρ.Πρωτ……..
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ                                                                  Ημερ/νία…………
           
 
                ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση εγγραφής του παιδιού μου:
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
 
 
 
ΦΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:
ΑΓΟΡΙ                   ΚΟΡΙΤΣΙ            
 
 
               
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ            
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
 
ΠΑΤΕΡΑΣ                                                                             
 
ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………                              
ΟΝΟΜΑ……………………………….                                                                      ΕΡΓΑΣΙΑ…………………………………….
ΚΑΤΟΙΚΟΣ……………………………                               
ΟΔΟΣ…………………………………..                                                                                          ΠΟΛΗ………………………………………... 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………………..                                                                ΤΑΧ.ΚΩΔ……………………………….........
 
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                                                                ΟΙΚΙΑΣ………………
ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………….                                                                                                                 ΚΙΝΗΤΟ………………
 
ΜΗΤΕΡΑ                                                                             
 
ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………                                 
ΟΝΟΜΑ……………………………….                                              
ΕΡΓΑΣΙΑ………………………………                                 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ……………………………                                
ΟΔΟΣ…………………………………..                                              
ΠΟΛΗ………………………………….                                              
ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………………..                                
ΤΑΧ.ΚΩΔ………………………………                                 
 
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                   
ΟΙΚΙΑΣ……..................                                                      
ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………….            
ΚΙΝΗΤΟ………………                       
 
ΘΕΜΑ:
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Δ.Β.Π.Σ.
 
     ΒΡΕΦΙΚΟ            
Γ…………….                                                 
Δ…………….       
Ε…………….   
     
ΝΗΠΙΑΚΟ
Α………………..
Β……………….
Γ……………….
Δ……………….
Ε……………….
Ημερομηνία………………………
Ο/Η Αιτ………………………..
                 
                      
                                                                      
                  
         
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
                                   ΔΗΜΟΥ
        ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΠΙΟΥ
 
Η συμπλήρωση του παρόντος πληροφοριακού εντύπου κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή του νηπίου.
 
 
ΟΝΟΜΑ
 
ΕΠΩΝΥΜΟ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
ΦΥΛΟ
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
 
ΟΝΟΜΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η
 
 
 
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 
 
 
ΠΟΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
 
 
 
ΤΟΚΕΤΟΣ
 
 
 
 
ΘΗΛΑΣΜΟΣ
 
 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 
 
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΠΙΟΥ
 
 
 
ΟΜΙΛΙΑ
 
 
 
 
ΦΑΓΗΤΟ
 
 
 
 
ΥΠΝΟΣ
 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
 
 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ
 
 
 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ημερομηνία…………………
 
                                                                                   Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα
                      
 
                                                                                    ………………………………
 
 
 
 
 
   ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΟΥ
 
Το παρόν έντυπο παρακαλούμε να συμπληρωθεί από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το νήπιο.
 
ONOM/ΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
ΦΥΛΟ
 
ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
 
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 
 
ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
 
ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
ΕΛΛΕΙΨΗ GGPD
( ΝΑΙ Η ΟΧΙ )
                                      
 
EMBOΛΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 
DTP
 
 
 
 
 
 
DT
 
 
 
 
 
 
SABIN
(Πολυομελίτιδος)
 
 
 
 
 
 
Αιμόφιλου
 
 
 
 
 
 
Ηπατίτιδας Α
 
 
 
 
 
 
Ηπατίτιδας Β
 
 
 
 
 
 
Μantoux
 
 
 
 
 
 
B.C.G
 
 
 
 
 
 
Άλλα εμβόλια
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                  Ημερομηνία……/……/………
                                                                                               Ο Παιδίατρος
               
                                                                                  
 
                                                                                 
                                                                                    ………………………………
                                                                                      (υπογραφή – σφραγίδα )
 
                                                         
                                                
                                               
 
 
 
 
 
              
 
                                     
                                                      
                                                      
 
                                                                      
                                                  
                                                 

Share this post