Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Aγ. Ανάργυροι, 26-9-2014
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. πρωτ.: 34435
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δημοκρατίας 61 – Τ.Κ.13561
Άγιοι Ανάργυροι
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)

ΣΕ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

     Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62/23-4-93) από 1-1-1993 επιβάλλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του πιο πάνω νόμου, κάθε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλλει δήλωση ακινήτων, στο Δήμο όπου βρίσκονται τα ακίνητα.

     Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων-Καματερού με την με αριθ. 88/2011 απόφαση καθόρισε, όπως προβλέπει ο νόμος, τον συντελεστή Τ.Α.Π. σε 0,35%ο.

     Με την με αριθ. πρωτ. 63796/51992/11-12-2013 απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενέκρινε την με αριθ. 433/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού, δεν θα επιβάλλεται προσαύξηση 200% για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) της τελευταίας πενταετίας στους Δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού που δεν έχουν καταγράψει τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους στις σχετικές καταστάσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή.

     ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ λοιπόν όλοι οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ή ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΕΣ ή ΝΟΜΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ να υποβάλουν δήλωση Ακινήτων, Ηλεκτροδοτούμενων και Μη Ηλεκτροδοτούμενων, από 01-10-2014 έως 31-10-2014 ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η καταγραφή, ώστε να προσδιοριστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας τους προκειμένου να μην επιβληθεί το πρόστιμο 200% που ορίζει σαφώς ο νόμος.

     Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν α) από το τμήμα Εσόδων του Δήμου (Λ. Δημοκρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι) και β) από το παλαιό Δημαρχείο Καματερού (Λ. Φυλής 52) τα ειδικά έντυπα δηλώσεων, τις οδηγίες συμπλήρωσής τους και θα ενημερώνονται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία και θα υποβάλουν στους ίδιους χώρους κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.  

     Η είσπραξη των οφειλών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα γίνεται από τη ΔΕΗ, για δε τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται κατόπιν βεβαιωτικών καταλόγων από το Δήμο.

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                                                                                     ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Μοιράσου την σελίδα