ΜΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ,κ.ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟ

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του Δημάρχου:

«Κύριε Περιφερειάρχη,

Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου στην πόλη του Καματερού προξενώντας σοβαρές καταστροφές στην πόλη οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη μη διευθέτηση των παραποτάμων του ρέματος της Εσχατιάς. Το μεγάλο έργο της διευθέτησης της Εσχατιάς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς όμως τη διευθέτηση των παράπλευρών ρεμάτων δεν θα αντιμετωπιστούν οριστικά τα πλημμυρικά φαινόμενα στην λεκάνη του Καματερού.

Σας ζητάμε λοιπόν ως κατεπείγοντα:

Α) τον καθαρισμό των παραποτάμων του ρέματος της Εσχατιάς, πριν την εκδήλωση νέων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Β) Την ένταξη του έργου Διευθέτησης Συμβαλλόντων Ρεμάτων στην Εσχατιά στον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας σας, την οριστική μελέτη του οποίου έργου σας έχουμε διαβιβάσει από 18/06/2013 με το υπ. Αρ. 22746 έγγραφο μας.

Γ) Την χρηματοδότηση της εκπόνησης της οριστικής μελέτης για τους αγωγούς ομβρίων υδάτων στη λεκάνη του Καματερού, για την οποία η Υπηρεσία μας έχει έτοιμη την προμελέτη.

Επαναλαμβάνουμε και πάλι την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στις μεγάλες ανάγκες της πόλης του Καματερού, οι οποίες αναδείχθηκαν με τον πλέον δραματικό τρόπο με την πρόσφατη πλημμύρα.

                                                                                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                                                                     Νίκος Α. Σαράντης»

 

Μοιράσου την σελίδα