Η Πρόταση της Διοίκησης του Δήμου για Λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Σχετικά με το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Η Πρόταση της Διοίκησης του Δήμου για λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το ειδικό τέλος ακινήτων.
 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού επισημαίνει ότι μέσα στην περίοδο αυτή της βαρύτατης οικονομικής κρίσης υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας, ιδίως άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, που αντικειμενικά αδυνατούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ.
Τονίζουμε όμως την αναγκαία διάκριση ανάμεσα σ’ αυτούς τους συμπολίτες μας και σ’ εκείνους που τυχόν επιλέγουν να μην πληρώσουν το τέλος ακινήτων, ενώ δεν συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας.
 Διαφωνούμε πλήρως με τη λογική της επιβολής του ειδικού τέλους μέσω των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) θεωρώντας ότι το ρεύμα ή το νερό είναι παροχές που δεν μπορούν να συσχετίζονται με την καταβολή ή όχι φόρων εισοδήματος ή περιουσίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού καλεί το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τη ΔΕΗ να αναζητήσει τους πρακτικούς τρόπους ώστε να μην εξαντληθεί η αυστηρότητα του νόμου απέναντι στους αποδεδειγμένα αδυνατούντες να πληρώσουν συμπολίτες μας.
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού θα υποβάλλει νομικό αίτημα προς τη ΔΕΗ να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε συμπολίτες μας που για αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας και με δική τους ευθύνη δεν κατέβαλαν το τέλος ακινήτων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από τα δικά της μητρώα απόρων κλπ. μπορεί να συμβάλλει σ’ αυτή την απαιτούμενη κίνηση κοινωνικής ευαισθησίας, που όμως δεν πρέπει να αποτελέσει την κερκοπόρτα για να αποφύγουν την δίκαιη συμμετοχή τους στα φορολογικά βάρη οι έχοντες και κατέχοντες.»
 
 
 
 

Share this post