ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 16/07/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ.Πρωτ. 1151
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ. 210 2635689/Fax: 210 2690511
Πληροφορίες: Ευδοκία Γλέζου
 e.mail: glezou@0087.syzefxis.gov.gr
                                                                                           ΠΡΟΣ:
                                                                            τους κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους
             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1. Στάθης Ευάγγελος
Κο   1. Πότσης Ζήσης
2. Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος
2. Αρβανιτάκης Ιωάννης
3. Ζαζόπουλος Ιωάννης.
3. Κατσιμάρδος Σωτήριος
4. Κουλούρης Νικόλαος
4. Ρωμαίος Χαράλαμπος
5. Τρίγκα Νίκη
5. Αμανατίδης Νικόλαος
6. Τερζόγλου Παναγιώτης
6. Ζιάννης Γεώργιος
7. Γιαννάκη Αργυρώ
7. Βασιλοπούλου Αργυρώ
8. Περάκης Αλέκος
8. Παπαδόπουλος Βασίλειος
9. Κεσόγλου-Παππά Ελένη
9. Τομαράς Κων/νος
10. Μπαρδάνη Σοφία
10. Ρούσση Μαρία
11. Πατσούρας Νικόλαος
11. Αθανασάκη Τζούλια
12. Κρούπης Νικόλαος
12. Μπέης Εμμανουήλ
13. Παϊσοπούλου Έλλη
13. Κυριακόπουλος Ανδρέας
14. Ανδρεάκου Μαρίζα –εκπρόσωπος εργαζομένων
14. Μπίσιλα Ιωάννα
Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού
15. Στίγκα Θεοδοσία (Αναπληρώτρια Κουτελιέρη Γιάννη)
 
 

                                                                                                 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η  του μηνός Ιουλίου   2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.4 του Ν3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στο κατεπείγον έγγραφο με αριθ. πρωτ.28815/12-07-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον προγραμματισμό των προσλήψεων και το τέλος της διαδικασίας μέχρι την 20η Ιουλίου.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΗΝ 16ηη  Ιουλίου  2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1151/16-07-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
                                  

1.
Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων ελευθέρων επαγγελματιών με σύμβαση μίσθωσης έργου.
 

 

Share this post