Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς   (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), η  21η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα στις 29-4-2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

 Ανάθεση για παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης άχρηστων μεταλλικών στοιχείων από τους χώρους των δημοτικών κτιρίων

 

Το επείγον του θέματος,  συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Μοιράσου την σελίδα