Ανακοίνωση για οστεοθήκες

Ενημερώνουμε όσους έχουν συμβόλαια 15ετούς χρήσης για μαρμάρινη οστεοθήκη και έχουν λήξει, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Κοιμητηρίου Λ. Δημοκρατίας 208, Άγιοι Ανάργυροι, Αθήνα, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00 και από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2132039995 κ’ 2132039998 ή στο e-mail: gaia@agankam.gov.gr

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοιμητηρίου, η λήξη της παραχώρησης της χρήσης συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια του δικαιώματος χρήσης της οστεοθήκης από εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε και εφόσον δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο δικαίωμα φύλαξης, η υπηρεσία μας μπορεί να προβεί σε αναγκαστική τοποθέτηση των οστών στο κοινοτάφειο του Δημοτικού Κοιμητηρίου, χωρίς καμία άλλη απαίτηση ή ειδοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Κανονισμού των Κοιμητηρίων του Δήμου μας.

 

 

Μοιράσου την σελίδα