Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 45η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:               

                                      

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020.

 

2.  Έγκριση πρακτικού περί παράτασης της υπ’ αριθμ. 17201/11-09-2020 σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ     ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    ΠΑΙΔΙΚΩΝ       ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

 

3. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για το έκτακτο προσωπικό καθαριότητας που προσέλαβε ο Δήμος για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων και των κοινωνικών δομών λόγω covid -19 ( κορονοϊος) (Α.Μ. 118/2020).

 

4.  Λήψη Απόφασης περί έγκρισης Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την Εργασία / Γενική Υπηρεσία με τίτλο “ Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων” .

 

5.  Λήψη Απόφασης περί έγκρισης Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την Εργασία / Γενική Υπηρεσία με τίτλο “ Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων στην Δ.Κ.Καματερού”.

 

Share this post