Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1Η/2021  τακτικής  συνεδρίαση  της Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης,  που θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 4484/11-10-20) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής ) την 28η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ  2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα 12.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θεμα 1ο :   “ Αποδοχή και κατανομή της Δ΄δόσης  2020 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της  α΄θμιας  του  Δήμου  μας ”

Θεμα 2ο  :    Αμοιβή  Σχολικών Τροχονόμων για το μήνα  ΔΕΚΕΜΒΡΊΟ 

Θεμα 3ο :     “ Τοποθέτηση  νέου Δ/ντή   στο   5ο  Δημοτικό Σχολείο  Αγ.Αναργύρων"

Θεμα 4ο : Χρηματοδότηση  για την εξόφληση των ξενόγλωσσων βιβλίων σχολικού έτους 2020-2021”

Θεμα  5ο :Ορισμός επιτροπής καταστροφής υλικού στο 4ο Δημ.Σχολ.Καματερού”

 

Share this post