Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 8η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2  Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση πρακτικού περί παράτασης της υπ’ αριθμ. 17201/11-09-2020 σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ     ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    ΠΑΙΔΙΚΩΝ       ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2.  Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της  υποβολής πρότασης του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην πρόσκληση ΑΤ11  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

3.   Απαλλαγή δημοτικών δημοτικών τελών, τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για της επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω covid-19

4.   Λήψη απόφασης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μισθωτές των κυλικείων λόγω της πανδημίας

 

 

Μοιράσου την σελίδα