ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     05/03/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      αρ.πρωτ.9429 /2012
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   Βαθμός προτ/τητας : ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Λ.Φυλής 52
ΤΑΧ.ΚΩΔ. 134 51
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πέτρου Χριστίνα
ΤΗΛ…2102313338/2102384504
ΦΑΞ.   2102316017
 
ΠΡΟΣ:
                                          Αποδέκτες
(μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας,
όπως ο Πίνακας διανομής)
 
                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                             1. κ. Δήμαρχο
                                                                             
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
Καλείστε να προσέλθετε στη 03η /2012  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, την 12η  του μηνός  Μαρτίου  2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
                                                                     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
                                                              Καματερού
 
 
 
                                                                  ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 3ης  /2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 12/02/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ
9429-05/03/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο  «Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΙΚΤΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» επί της οδού Γούναρη  αρ. 90, Καματερό, αίτηση του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
 
ΘΕΜΑ 2Ο «Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων σε κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»  επί της Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  αρ.8 - Καματερό, αίτηση του/της κ. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ.
 
ΘΕΜΑ 3ο «Ορθή επανάληψη της Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της Λ.Φυλής αρ.223, Καματερό αίτηση του κ. ΠΟΥΤΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠ για λογ/σμο της «PUCIHARALAMB & ΣΙΑ ΟΕ».
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
1.        ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                                     9.       ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.        ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     10.       ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3.        ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              11.        ΣΒΑΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
4.        ΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5.        ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
6.        ΞΥΠΤΕΡΑ ΜΠΟΜΗ ΕΙΡΗΝΗ
7.        ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.        ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 
 
 

Share this post