ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

 

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης είναι ο μεγαλύτερος χώρος πρασίνου και περιπάτου στη Δυτική Αθήνα και σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Η Αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας έχει αγωνιστεί πολλά χρόνια για την προστασία και για την ακεραιότητα του.

Καλούμε λοιπόν όλους να αντιληφθούν ότι το Πάρκο ούτε απεμπολείται ούτε κατακερματίζεται. Η ενότητα του χώρου και η ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτόν είναι η μεγάλη εγγύηση για την προστασία του και για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Η χάραξη διαχωριστικών γραμμών και διοικητικών ορίων στο εσωτερικό του Πάρκου Τρίτση δεν εξυπηρετεί σε τίποτε. Γιατί το Πάρκο ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και δι αυτού στους κατοίκους της Αθήνας και έτσι θα συνεχίσει.

Ζητάμε να διερευνηθούν όλες οι πιθανές καταπατήσεις χώρων του Πάρκου και να προσδιοριστεί πλήρως η έκταση και τα όρια του. Επίσης, να εξεταστούν όλες οι απαιτήσεις που έχει το Πάρκο προς τρίτους από την εκμετάλλευση χώρων του ώστε να αυξηθούν οι πόροι για τη συντήρηση του.

Επισημαίνουμε ότι οι συνεχείς δηλώσεις και αποφάσεις του όμορου Δήμου Ιλίου με τις οποίες διεκδικείται η ιδιοκτησία τμημάτων του Πάρκου δεν συμβάλλουν θετικά, γιατί θέτουν εκ των πραγμάτων ζήτημα κατακερματισμού του χώρου  ή ιδιοποίησης του από έναν μόνον από τους συνορεύοντες με το Πάρκο Δήμους. Κάτι που αντιφάσκει με την υπερτοπική σημασία του Πάρκου και με τους σκοπούς της δημιουργίας του.

Η Πολιτεία οφείλει να απαλλάξει άμεσα το Πάρκο Τρίτσης από χρέη του παρελθόντος, τα οποία άλλωστε βαρύνουν τους φορείς που το διαχειρίζονταν για λογαριασμό της κεντρικής κυβέρνησης. Και να αναλάβει την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Πάρκου ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος για τη βιωσιμότητα του πλούσιου οικοσυστήματος του.

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση της Δυτικής Αθήνας  θα συνεχίσει συλλογικά να συμβάλλει στην προστασία και λειτουργία του ενιαίου Πάρκου Τρίτσης,  σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, τον Δεύτερο Βαθμό Αυτοδιοίκησης και κάθε επιστημονικό και περιβαλλοντικό φορέα που ενδιαφέρεται έμπρακτα για το Πάρκο.

Share this post