Ανάρτηση αποτελεσμάτων κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 2022

 

Προβαίνουμε σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην ανάρτηση  του πίνακα κατάταξης υποψηφίων  και του πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 15834/13-07-2022 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 1/2022) για πρόσληψη ενός (1) ατόμου  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών για απασχόληση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου.
 
Ακολουθούν:
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την ειδικότητα ΥΕ οικογενειακών Βοηθών
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων για την  ειδικότητα  ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Από τον αναρτηθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνεται :

Η πρώτη (1) αναγραφόμενη ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

 

Μοιράσου την σελίδα