Ανάρτηση ορθής επανάληψης κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας 102 για την ΣΟΧ 2 2023

Προβαίνουμε σήμερα Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, στην ανάρτηση της ορθής επανάληψης του πίνακα κατάταξης υποψηφίων  για τον κωδικό ειδικότητας 102 ΥΕ προσωπικό καθαριότητας – Βοηθητικών εργασιών της υπ’ αριθμ. 4698/23-02-2023 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 2/2023)  με ΑΔΑ: 687ΙΩ62-Μ95, για πρόσληψη τεσσάρων  (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, για την υλοποίηση  της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου  2022 - 2023» στους νηπιακούς & βρεφονηπιακούς  σταθμούς  του Δήμου
 
Ακολουθεί:
-Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορθή επανάληψη για την ειδικότητα 102 ΥΕ προσωπικό καθαριότητας – Βοηθητικών εργασιών
Από τον αναρτηθέντα σε ορθή επανάληψη  πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνονται :
-Οι τρίτος και τέταρτος αναγραφόμενοι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Βοηθητικών Εργασιών

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα