Δεκέμβριος 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10988
  [id] => 4910
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669932000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669990106
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10988
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10988
  [article_title] => Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 7-12-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 7-12-2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26153/ 2-12-2022              

 

1.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων  χώρων για το έτος  2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 
2.  Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη   χώρων για το έτος 2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Καθορισμός μειώσεων και απαλλαγών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες από 1-1-2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2023 – εισηγητής   Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού της δράσης με τίτλο “Τackling Discrimination” για το 2022 το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ – εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ευρωπ.Προγρ/των

6. ΄Εγκριση Πρακτικού καταστροφής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, που δεν έχουν καμία αξία – εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

7. Έγκριση της ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού του Δήμου ΑΑΚ για το έτος 2023 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους Πόρους – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης που απασχολείται στα  ΚΔΑΠ του Δήμου  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

9. ΄Εγκριση καταστροφής υλικού 6ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων  – εισηγητής  Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α΄θμιας Εκπ/σης

10.  Έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού της δράσης με τίτλο "ΤΙΜΕ4EU" (It's our time, it's time for Europe) για το 2023 το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται πλήρως από το  ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Europe for Citizens – εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ευρωπ.Προγρ/των

11. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων Α΄θμιας Εκπ/σης Δήμου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας   
   
12. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων Β΄Θμιας Εκπ/σης Δήμου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας  
         
13. Μεταβολές σχολικών μονάδων, Α΄θμιας Εκπ/σης, για το σχολ.έτος 2023-2024 – εισηγητής  Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α΄θμιας Εκπ/σης

14. Μεταβολές σχολικών μονάδων, Β’ θμιας Εκπ/σης, για το σχολ.έτος 2023-2024 – εισηγητής  Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Β΄θμιας Εκπ/σης

15. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων για το έτος 2023 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνΙκών Υπηρεσιών

16. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού για το έτος 2023 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

17. Απαγόρευση στάθμευσης  οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου Νο 11 στην Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

18. Σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 502 της Πολεοδ. Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ. Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (αίτηση Αθαν.Στίγκα και Θεοδ.Στίγκα) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

19. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά στην μείωση του πλάτους της πρασιάς κατά 2 μ.στις ιδιοκτησίες (10) και (14) του Ο.Τ. 123 της Δ.Κ.Κ. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

20. Τοποθέτηση κατόπτρων: α) στη συμβολή των οδών ΄Αρεως και ΄Ελλης, β) σε διασταύρωση των οδών ΄Αρεως και Πινδάρου, στη Δ.Κ. Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

21. Τοποθέτηση πινακίδας χώρου στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (Ρ – 70), επί της οδού Ν.Πλαστήρα 123 και Δράμας 10 στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

22. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου, επί της οδού Αγίων Αναργύρων 45 στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

23. Εκ περιτροπής στάθμευση στο τμήμα της οδού Θουκυδίδου μεταξύ των οδών Αίνου και Πελοποννήσου, στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

24. Λήψη απόφασης, σχετικά με την έγκριση της αλλαγής της διατομής του οδοστρώματος (μείωση του πλάτους), τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων και διαβάσεων πεζών στην οδό Αγίων Αναργύρων στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

25. Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Θράκης, έναντι Νο 13 στη Δ.Κ.Κ. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

26. Εκ περιτροπής στάθμευση, στο τμήμα της οδού Βασ. Παύλου, μεταξύ των οδών Κλεισούρας και Μαυρομιχάλη, στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

27. Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πρ/τος με τίτλο: “Green Youth: Climate Change awareness through Youth to promote a sustainable Europe in beside of Covid19 ” ( CERV-2022-CITIZENS- TOWNS-NT , με αρ. πρότασης 101091128)- εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής  

28.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) στο Δ.Σ. της Αστικής, μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την επώνυμία: “Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών ΦΑΕΘΩΝ” – εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

29. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2022  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

30. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 


   Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-δημοτικού-συμβουλίου-την-τετάρτη-7-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10988/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10988/dimotiko_symvoulio.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10987
  [id] => 4909
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669932000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669989874
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10987
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10987
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 54η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 6 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022

2. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε δαπάνη για έλεγχο κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου

3. ΄Εγκριση δαπάνης, που αφορά πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, για συμμετοχή της ομάδας έργου, σε προγραμματισμένη δράση, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS   

4. Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Έργα ΑΠΕ και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη ΔΚΑΑ” (2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων), Α.Μ. 150/2021

5. Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης  Δικαιολογητικών και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Υπηρεσίας  με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ..» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α. 24% , Αρ. Μελέτης 116/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176206

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του  από 9-9-2022 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας  και την εκδίκαση της ένστασης με αρ.πρωτ. 19798/12-9-2-22, για την εκμίσθωση των δημοτικών κινηματογραφικών αιθουσών «ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ» και «ΟΝΑΡ»

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-6-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10987/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10987/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10986
  [id] => 4908
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669932000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669989697
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10986
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10986
  [article_title] => Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => logo_agankam.png
  [article_image] => logo_agankam.png
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα) στην 10η (τακτική) συνεδρίαση του έτους 2022, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει      την 6-12-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,  για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων για το έτος 2023 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους

2. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού για το έτος 2023 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους

3. Απαγόρευση στάθμευσης  οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου Νο 11 στην Δ.Κ.Α.Α.

4. Σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 502 της Πολεοδ. Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ. Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (αίτηση Αθαν.Στίγκα και Θεοδ.Στίγκα)

5.  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά στην μείωση του πλάτους της πρασιάς κατά 2 μ.στις ιδιοκτησίες (10) και (14) του Ο.Τ. 123 της Δ.Κ.Κ.

6. Τοποθέτηση κατόπτρων: α) στη συμβολή των οδών ΄Αρεως και ΄Ελλης, β) σε διασταύρωση των οδών ΄Αρεως και Πινδάρου, στη Δ.Κ. Καματερού

7. Τοποθέτηση πινακίδας χώρου στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (Ρ – 70), επί της οδού Ν.Πλαστήρα 123 και Δράμας 10 στη Δ.Κ.Α.Α.

8. Ανάκληση άδειας παράτασης ωραρίου μετάδοσης μουσική, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

9. Εκ περιτροπής στάθμευση στο τμήμα της οδού Θουκυδίδου μεταξύ των οδών Αίνου και Πελοποννήσου, στη Δ.Κ.Α.Α.

10.  Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αγίων Αναργύρων 45 στη Δ.Κ.Α.Α.

11.  Λήψη απόφασης, σχετικά με την έγκριση της αλλαγής της διατομής του οδοστρώματος (μείωση του πλάτους), τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων και διαβάσεων πεζών στην οδό Αγίων Αναργύρων στη Δ.Κ.Α.Α.

12.  Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Θράκης, έναντι Νο 13 στη Δ.Κ.Κ.

13.   Εκ περιτροπής στάθμευση, στο τμήμα της οδού Βασ. Παύλου, μεταξύ των οδών Κλεισούρας και Μαυρομιχάλη, στη Δ.Κ.Α.Α.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-επιτροπής-ποιότητας-ζωής-την-τρίτη-6-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10986/logo_agankam.png [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10986/logo_agankam.png )

Νοέμβριος 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10982
  [id] => 4904
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669759200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669895220
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10982
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10982
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στην 53η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την 1η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 , για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος, της ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: “Χριστούγεννα 2022 στην πόλη μας” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της κάθε υπηρεσίας σε εταιρεία.

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάθεσης των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2022.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-δια-περιφοράς-την-πέμπτη-1η-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10982/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10982/oikonomiki_header.jpg )