Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες για την υποβολή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την τελική έγκρισή του με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1767/Β’/19-03-2024.

Με την έγκριση αυτή, θα ξεκινήσει σταδιακά η εφαρμογή του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην πόλη. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς το ΣΒΑΚ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση έργων στη νέα προγραμματική περίοδο δίνοντας τη δυνατότητα στο Δήμο να διεκδικεί και να εξασφαλίζει επιπλέον χρηματοδοτήσεις μέσα από συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αλλά και να προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα για όλους με σεβασμό στο περιβάλλον.
Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:
•Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της ρύπανσης που αφορά στις μετακινήσεις
•Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
•Η βελτίωση της δημόσιας υγείας
•Η βελτίωση της προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση
•Η προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου
•Η ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο σύστημα μεταφορών της πόλης
•Η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
•Η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων
•Η εξασφάλιση της λειτουργικότητας του συστήματος μεταφορών
•Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών

Με την έγκριση του ΣΒΑΚ ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο μια χρονοβόρα διαδικασία, στην οποία η εμπλοκή των στελεχών της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπό την εποπτεία του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Τ.Υ. ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Ακολουθεί αναλυτικό ΦΕΚ για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

ΦΕΚ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Μοιράσου την σελίδα