Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   (έκτακτη)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 28η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς, λόγω πανδημίας Κορωνοϊού, σήμερα 4-11-2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

 Λήψη απόφασης επί της με αριθμό κατάθεσης: 82223/2020 αγωγής, που έχουν ασκήσει οι εργαζόμενοι Μαρίνα Τσιτσίκου, Λάμπρος Ζαγγανάς κ.λπ. (σύνολο 6) . 

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στα εξής :

Aύριο εκδικάζεται η με αριθμό κατάθεσης 82223/2020 αγωγή εργατικών διαφορών των εργαζομένων, Μαρίνας Τσιτσίκου, Λάμπρου Ζαγγανά κ.λπ., η οποία έχει ήδη αναβληθεί και δεν δύναται να χορηγηθεί νέα αναβολή.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποτελέσει σχετικό έγγραφο, στις προτάσεις του ως άνω αυριανού Δικαστηρίου.

 

Παρακαλούμε, να έχουμε τη δήλωση ψήφου σας, με mail, το αργότερο σήμερα, ώρα:14:30.

 

Μοιράσου την σελίδα