Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η (έκτακτη)συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σήμερα 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:   
-Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης που απασχολείται στα ΚΔΑΠ του Δήμου.
Το κατεπείγον του θέματος, συνίσταται στο γεγονός, ότι δεν έχει προγραμματιστεί στο άμεσο χρονικό διάστημα, τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα, με αποτέλεσμα:  α) να θίγονται τα συμφέροντα των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και β) την αναγκαιότητα να λειτουργήσουν πολύ σύντομα οι δομές, στις οποίες απασχολούνται οι εν λόγω εργαζόμενοι, με διευρυμένο ωράριο, καθότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση παιδιών σε αυτές.

 

Μοιράσου την σελίδα