Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς στις 17 Δεκεμβρίου 2021

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 55η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  δια περιφοράς, στις 17-12-2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρες 10:00 – 11:00, για συζήτηση του παρακάτω, μοναδικού θέματος, της ημερήσιας διάταξης:

 

 Έγκριση  δικαιούχων  τροφίμων  Χριστουγέννων και επικαιροποίηση αρχείου απόρων δημοτών 2021

 

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, μέχρι την παράδοση των τροφίμων στους δικαιούχους, εν’ όψει Χριστουγέννων.

Παρακαλούμε, να έχουμε τη δήλωση της ψήφου σας, επί του παραπάνω θέματος, απαντώντας με mail στο “organa@agankam.gov.gr”, μέχρι αύριο, ώρα 11:30.

 

Μοιράσου την σελίδα