Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 2η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει σήμερα 13-1-2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 , για συζήτηση του παρακάτω, μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 43972/01.07.2022 του Υπ. Εσωτερικών

 Το επείγον της έκτακτης αυτής συνεδρίασης, συνίσταται στο ότι είναι επιβεβλημένη να γίνει αυτή η συνεδρίαση σήμερα 13-1-2023, διότι την Δευτέρα 16-1-2023, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να εισαχθεί σε αυτή του τη συνεδρίαση, το παραπάνω θέμα, προκειμένου να υποβληθεί η διορθωμένη πρόταση (σύμφωνα με την 1η τροποποίησή τους)

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα