Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου  (έκτακτη, δια περιφοράς)

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 25η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11-09-2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849 – ΦΕΚ 1954/26-3-2023 τεύχος Β), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, που αφορά:   ΄Εγκριση Πρακτικών διακομματικής – διαπαραταξιακής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό των τρόπων κατανομής και χρήσης χώρων του Δήμου μας, που θα παραχωρηθούν στους Δημοτικούς Συνδυασμούς Συνδυασμούς και στα Πολιτικά Κόμματα, για την προεκλογική τους προβολή, εν’ όψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, αντίστοιχα, της 8-10-2023 και των τυχόν επαναληπτικών της 15-10-2023.
 Το επείγον του θέματος, συνίσταται,  στο στενό χρονικό περιθώριο που έχουμε,  μέχρι τη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8-10-2023 και των τυχόν επαναληπτικών της 15-10-2023 (σχετ.άρθρο 65 παρ. 5Β του Ν.3852/10, όπως συμπληρ.με την παρ. 2 άρθρου 1 του Ν.4257/2014).

Μοιράσου την σελίδα