Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου (έκτακτη, δια περιφοράς)

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί την 29-8-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849 – ΦΕΚ 1954/26-3-2023 τεύχος Β), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, που αφορά:   Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2024, κατά τις διατάξεις του άρ. 20 του Ν. 5027/2023 & του άρ. 57 του Ν. 4821/2021 (Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων & Κ.Α.Π.)

 Το επείγον του θέματος, συνίσταται,  στο στενό χρονικό περιθώριο (καταληκτική προθεσμία υποβολής του αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ.είναι η 30.8.2023) που έχουμε, για την υποβολή του σχετικού αιτήματος πρόσληψης προσωπικού κ.λ.π.

Μοιράσου την σελίδα