Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο δια περιφοράς στις 9 Σεπτεμβρίου 2021

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020), στις 9-9-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

     Διατύπωση απόψεων και θέσεων σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στο μικρό χρονικό περιθώριο που υπάρχει, προκειμένου ο Δήμος μας, να υποβάλει την σχετική  εισήγηση για διατύπωση απόψεων, στο Περιφερ.Συμβούλιο Αττικής, για το θέμα που αναγράφεται παραπάνω, εντός 30 ημερών από 12η Αυγούστου 2021,  όπου διανεμήθηκε το σχετικό έγγραφο μέσω  “ΙΡΙΔΑΣ”.  Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Μοιράσου την σελίδα