Έκτακτο Δημοτικό Συνέδριο δια περιφοράς στις 27 Αυγούστου 2021

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020), στις 27-8-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :      ΄Εγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας, στην Κύπρο, για τις εκδηλώσεις ημέρας μνήμης Λύσης, στο Δήμο Λύσης Κύπρου.

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που απομένει, για την ολοκλήρωση ενεργειών, που πρέπει να προηγηθούν της μετάβασης της αντιπροσωπείας μας, στην Κύπρο.  

Μοιράσου την σελίδα