Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Ειδική συνεδρίαση, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  του Δήμου μας 

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ανακύκλωσης (Λεωφ.Δημοκρατίας 61 - ΄Αγιοι Ανάργυροι), την 9-1-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης “Εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/10, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/18 και 2 του Ν. 4623/12 αντίστοιχα.

 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 
 

Μοιράσου την σελίδα