Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 9η του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση,  στην αίθουσα του Πάρκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας - Λ.Δημοκρατίας 61 ΄Αγιοι Ανάργυροι (σύμφωνα με το έγγραφο Υπ.Εσωτ.αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-9-2021), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 138/5-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου (δηλ.του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης του Δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους) κ. Γεωργίου Νταούτη,  κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/18 και 2 του Ν.4623/12, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

       Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου του Δήμου κ. Ανδρέα Πετούση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Αθανασόπουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα τριάντα έξι (36) μέλη και απόντα τα πέντε (5) μέλη,  ονομαστικά οι :

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

                       ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ρόεδρος  Δ.Σ.)

1.  ΔΗΜΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 1. ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.  ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

 1. ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 1. ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

4.  ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 1. ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ

5.  ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 1. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 1. ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

 1. ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

 1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

 1. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 1. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 1. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 1. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 1. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 1. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα

 1. ΜΑΝΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 1. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 1. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 1. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 1. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 1. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 1. ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 1. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 1. ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 1. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 1. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 1. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ

 

 1. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 1. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 1. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 1. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημ.Κοιν.Καματερού κ.  Κων/νος Δρόσος, ενώ απών είναι ο Πρόεδρος της Δημ.Κοιν. Αγίων Αναργύρων κ. Ευάγγελος Αντωνίου

 

 

 

 

            Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Αθανασόπουλος, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα, από 9-1-2022 ως 31-12-2023.

            Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

            Από τα έξι (6) εκλεγόμενα μέλη της 9μελούς Οικονομικής Επιτροπής, τα δύο (2) μέλη, προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

            Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3,4 και 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:

- η Παράταξη “Καθαρή Πρόταση” δικαιούται 2 εκλεγόμενα μέλη,

- η Παράταξη “΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και Δημιουργίας” δικαιούται 1

   εκλεγμένο μέλος

- η Παράταξη “Πόλη του Αύριο” δικαιούται 1 εκλεγμένο μέλος

- η Παράταξη “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας” δικαιούται 1 εκλεγμένο μέλος

- η Παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” δικαιούται 1 εκλεγμένο μέλος

 

            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις, να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους, για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή.

            Ακολούθως, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “Καθαρή Πρόταση”, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Νταούτης Γεώργιος, Κοτσίνης Σπύρος, Τρίγκα Νίκη και Καίση Αγγελική.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και Δημιουργίας”, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Παπαναγιωτάκη Μαρία και Μαλτέζος Ιωάννης.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “Πόλη του Αύριο”, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Καμαρινόπουλος Σωτήριος και Δημάκος Δημήτριος.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Πατσούρας Νικόλαος και Μπιζά Αφροδίτη.

            Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση”, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Σκολαρίκος Θεόδωρος και Βαρλάς Γεώργιος.

 

            Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

            Κάθε Σύμβουλος, ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό, ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγομένων μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

            Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν απ’ το Προεδρείο, τα ακόλουθα:

Από την Παράταξη: “Καθαρή Πρόταση”:

-  ο υποψήφιος  κ. Κοτσίνης Σπύρος, έλαβε εννέα (9) ψήφους,

-  η υποψήφια κ. Καίση Αγγελική, έλαβε οκτώ (8) ψήφους,

-  η υποψήφια κ. Τρίγκα Νίκη, έλαβε επτά (7) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Νταούτης Γεώργιος, έλαβε έξι (6) ψήφους

 

Συνεπώς, τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Κοτσίνης Σπύρος (τακτικό μέλος)

2. Καίση Αγγελική (τακτικό μέλος)

 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως ακολούθως:

1. Τρίγκα Νίκη (αναπληρωματικό μέλος)

2. Νταούτης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)

   

Από την Παράταξη: “΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και Δημιουργίας” :

-  η υποψήφια  κ. Παπαναγιωτάκη Μαρία,  έλαβε έξι (6) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Μαλτέζος Ιωάννης, έλαβε πέντε (5) ψήφους,

 

Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, η  Δημοτική Σύμβουλος:

1. Παπαναγιωτάκη Μαρία (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Μαλτέζος Ιωάννης  (αναπληρωματικό μέλος)

 

Από την Παράταξη: “Πόλη του Αύριο” :

-  ο υποψήφιος  κ. Καμαρινόπουλος Σωτήριος,  έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Δημάκος Δημήτριος, έλαβε τρεις (3) ψήφους,

 

Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο  Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Καμαρινόπουλος Σωτήριος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Δημάκος Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)

 

 

Από την Παράταξη: “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας” :

-  ο υποψήφιος  κ. Πατσούρας Νικόλαος έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,

-  η υποψήφια κ. Μπιζά Αφροδίτη έλαβε τρεις (3) ψήφους,

 

Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο  Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Πατσούρας Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, είναι η Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Μπιζά Αφροδίτη (αναπληρωματικό μέλος)

 

Από την Παράταξη: “Λαϊκή Συσπείρωση” :

-  ο υποψήφιος  κ. Βαρλάς Γεώργιος έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,

-  ο υποψήφιος κ. Σκολαρίκος Θεόδωρος έλαβε τρεις (3) ψήφους,

 

Συνεπώς, τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο  Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Βαρλάς Γεώργιος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος:

1. Σκολαρίκος Θεόδωρος (αναπληρωματικό μέλος)

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για τη θητεία από 9-1-2022 ως 31-12-2023, ως εξής:

 

Τακτικά μέλη:  1. Κοτσίνης Σπύρος 2. Καίση Αγγελική  3. Παπαναγιωτάκη Μαρία 

4. Καμαρινόπουλος Σωτήριος 5. Πατσούρας Νικόλαος 6. Βαρλάς Γεώργιος

 

Αναπληρωματικά μέλη: 1. Τρίγκα Νίκη 2. Νταούτης Γεώργιος  3. Μαλτέζος Ιωάννης

4. Δημάκος Δημήτριος 5. Μπιζά Αφροδίτη  6. Σκολαρίκος Θεόδωρος

 

 

                                       

Μοιράσου την σελίδα