Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς στις 2 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 37η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει δια περιφοράς, στις 2-9-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για συζήτηση του παρακάτω  μοναδικού θέματος, της ημερήσιας διάταξης:

Μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου μας στην Κύπρο, για τις εκδηλώσεις ημέρας μνήμης Λύσης, στο Δήμο Λύσης Κύπρου.

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που απομένει, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για τη μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου μας, στην Κύπρο.

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα