Ορθή επανάληψη πίνακα κατάταξης ΣΟΧ 4 2021 ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Ακολουθεί ορθή επανάληψη για τον πίνακα με κωδικό 103 της προκήρυξης ΣΟΧ4 /2021 για τους εργάτες καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Μοιράσου την σελίδα