Παράταση αιτήσεων για άνεργους ωφελούμενους από τον ΑΣΔΑ έως τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Παρατείνεται ο τρίτος κύκλος του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» του ΑΣΔΑ έως τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://training.asda.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΔΑ

Μοιράσου την σελίδα