Προκαταρκτική ενημέρωση για έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στους Αγίους Αναργύρους

Προκαταρκτική ενημέρωση για τα τεύχη δημοπράτησης της α.μ. 121/2022 “Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων” (1ο, 2ο και 6ο Δ.Σ. και 3ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού πρόκειται να προβεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο “Έργα Α.Π.Ε. και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων” (1ο, 2ο και 6ο Δ.Σ. και 3ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων) (α.μ. 121/2022), προϋπολογισμού 1.048.387,10ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24% το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Α.Μ.Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολείων

Μοιράσου την σελίδα