Προμήθεια σακουλών, υπόγειων κάδων καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο:

Α.Μ. 13/2022 «Προμήθεια σακουλών, big-bag υπόγειων κάδων καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος,διάρκειας 36 μηνών (2022-2025)» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 162800

Κάντε κλικ στα παρακάτω link:

Τεύχη δημοπράτησης

Μελέτη για LED

Μοιράσου την σελίδα