Συνάντηση για τη μελέτη διαχείρισης των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνού

Μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30/08/2023 μεταξύ εκπροσώπων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΑΑΚ και των εκπροσώπων του Αναδόχου στο πλαίσιο παρακολούθησης των εργασιών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος" η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το LIFE-IP AdaptInGR «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006).
Τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος κος Δανάκος Στέφανος, η Προϊσ/νη Τμ. Μελετών κα Μαντζαβινάτου Ιωάννα, ο κος Βλαχόπουλος Γιώργος, Εξωτερικός Συνεργάτης του Δήμου για το LIFE IP, ο κος Γιάχος Γιάννης από το Τμ. Έργων, η κα Ερμίδη Γεωργία και η κα Λεγάκη Ιωάννα από το Τμ. Μελετών.

Η Σύνθετη Μελέτη αφορά στην κατασκευή υπόγειας δεξαμενής Όγκου V=3000.00 κ.μ. στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου-1ου ΓΕΛ Καματερού (οδός Έλλης) με σκοπό την πλέον ωφέλιμη διαχείριση των υδάτων της δεξαμενής εντός των αύλειων χώρων του Συγκροτήματος των Σχολείων (1ο Γυμνάσιο-1ο ΓΕΛ Καματερού), αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα παροχέτευσης στο γειτονικό κοινωφελές ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ", ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί για τις όποιες ανάγκες του Ιδρύματος, με τελικό αποδέκτη των περισσευμάτων αποθήκευσης το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”.

Οι επιμέρους μελέτες που συνθέτουν τη μελέτη αυτή είναι:
•    Τοπογραφική μελέτη
•    Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη
•    Στατική μελέτη
•    Γεωτεχνική μελέτη
•    Φυτοτεχνική μελέτη
•    Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
•    Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ
•    Τεύχη δημοπράτησης

Ο σκοπός της δράσης είναι η συγκέντρωση των όμβριων υδάτων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού, μιας ιδιαίτερα πάσχουσας περιοχής της Δ.Κ. Καματερού, όπως αποδείχθηκε και από τις αυξημένες καταστροφές κατά τις πρόσφατες πλημμύρες (2014 και 2015) και η διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχέτευση τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Α. Τρίτσης".

Παράλληλα, η αποθήκευση του νερού είναι σημαντική για την εκπόνηση έργων περιβαλλοντικής σκοπιμότητας, αλλά και πυρόσβεσης, ενώ η γενική διαχείριση και εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων είναι μεγάλης σημασίας για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, καθ΄ότι οι γενικές προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής θέτουν ενδεχόμενα λειψυδρίας.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Δανάκος και τα στελέχη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Μελετητική Ομάδα της Αναδόχου Εταιρείας εξέτασαν τις προτεινόμενες λύσεις με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής παρέμβασης και τη γεωτεχνική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στη θέση του έργου και οριστικοποίησαν τον τελικό σχεδιασμό του πρότυπου υδροσυστήματος έτσι ώστε να έχει τη μέγιστη απόδοση συγκέντρωσης και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων. Η Υδραυλική και Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της δεξαμενής-ταμιευτήρα και των συνοδών έργων, σε φάση προμελέτης, θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, προκειμένου να εκκινήσουν και οι εργασίες της Στατικής μελέτης της δεξαμενής.

Η Ομάδα Έργου του Δήμου έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ορθή εκτέλεση των εργασιών έτσι ώστε το σύνολο της Σύνθετης Μελέτης να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2024 ενώ, παράλληλα, διατυπώθηκαν και από τις δυο πλευρές, ιδέες και προτάσεις για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από το σχεδιασμό της πιλοτικής δράσης.

Η χρηματοδότηση της Σύμβασης γίνεται από το πρόγραμμα LIFE, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και τον τακτικό Π/Υ του Δήμου Α.Α.Κ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου https://agan.gov.gr/index.php
και στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/.Τhis project has received funding from the European Union’s LIFE IP program

Μοιράσου την σελίδα