Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (Α’ 163), σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 7η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 12 Μαρτίου ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14.00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :


1)Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων για την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας των δίκυκλων ου Δήμου_εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών  

2) Λήψη απόφασης αναφορικά με την χρήση ακινήτου για τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών του ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων (Αριστείδου κ Ρούσβελτ 2)_ εισηγητής Νομική Υπηρεσία

3) Άρση ή επανεπιβολή σε τμήμα του Ο.Τ 68 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού  που είναι χαρακτηρισμένο ως κοινωφελής χώρος για την ανέγερση κτιρίου πολλαπλών  χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4759/2020 (σχετ.: η υπ΄αριθ. 20250/13-9-2023 αίτηση Διελά Γεωργίου)_εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

4)Ακύρωση των Αποφάσεων με αρ. 81/2024 και 82/2024 της Δημοτικής Επιτροπής_εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας                                 

 5)Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2024_εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Μετάβασης
                                                                        
6) Έγκριση ανακοίνωσης ΣΜΕ 01/2024 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων_εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Μετάβασης

7) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές για το Δημοτικό Κοιμητήριο, έτους 2024._εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Μετάβασης

8)Εισήγηση για λήψη απόφασης με θέμα: «Έγκριση όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του νηπιακού παραρτήματος του Α΄Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Καματερού Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού_εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Μοιράσου την σελίδα