Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (Α’ 163), σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 8η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 19 Μαρτίου ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14.00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1) Τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-7) “Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα” Στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κουντουριώτη.

2) Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Λούρου Νο 3 και Δεληγιάννη της ΔΚΑΑ. (Σχετ. Η υπ΄ αριθμ.4046/28-02-2024 αίτηση).

3) Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Ιατρού Βαν Ν°6, της Δ.Κ.Κ. (Σχετ: Η υπ'άριθμ. 24568/15-11-2023 αίτηση).

4) Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός κτιρίων μετά από αυτοψίες υγειονομικού ελέγχου» με ίδια μέσα.

5) Έγκριση του Πρακτικού (3) Αξιολόγησης του (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για τις Ομάδες: Α , Β, Γ , Ε , Ι και ΙΑ της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο» (Α.Μ. 66/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285287)  συνολικού προϋπολογισμού  63.288,24 € χωρίς Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός προαίρεσης 9.493,13 € χωρίς Φ.Π.Α.) που διενεργείται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4412/2016

6) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, λόγω άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΚΧ 708  της πολεοδομικής ενότητας “Γειτονιά 3-4”  της Δ. Κ. Καματερού.

7) Έγκριση 1ου – 4ου Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ. (1ο Γυμνάσιο-1ο ΓΕΛ Καματερού, 7ο Δ.Σ. Καματερού, 8ο Δ.Σ. Αγ.Αναργύρων) » (A.M.30/2023).

8) Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών από φύλαξη οστών στις οστεοθήκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίων Αναργύρων.

9) Λήψη απόφασης για την άσκηση Εφέσεως κατά της υπ’αρ.16/2023 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου.

10) Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου έτους  2023.

 

 

Μοιράσου την σελίδα