Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Απριλίου 2024

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (Α’ 163), σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 10η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 2 Απριλίου ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14.00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

    1) Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Φιλοθέης Νο 12-14 στην Δ.Κ.Α.Α (Σχετ.: η υπ’ αρίθμ. 5594/21-03-2024 αίτηση).
    2) Έγκριση συμμετοχής 2 στελεχών  και του  Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής στις Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2024 (7-9 Απριλίου 2024) β) έγκριση σχετικής δαπάνης εγγραφής στο συνέδριο, γ) έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
    3)  Διαγραφή οφειλών από Πράξη Εφαρμογής Γ2.
    4) Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων» και αποδοχή της Α.Μ. 138/2023.
    5) Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά ανέργους ηλικίας 55-67 και 67-74 ετών  
    6) Έγκριση 4ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή – Συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων στο Γεροβουνό" (Α.Μ. 26/2021)

 

Μοιράσου την σελίδα