Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 3η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Αναργύρων για το έτος 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας στις 28.06.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 κ΄ 89  του Ν. 3852/2010, 89 κ΄ 90 του Ν. 4555/2018.   

  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1) Παράταση ωραρίου μετάδοσης μουσικής για το κατάστημα ¨BEAT ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Ε.Ε.¨, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αναργύρων αρ. 48 στους Αγ. Αναργύρους.

2) Τρέχοντα θέματα αρμοδιότητας Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.
 

Μοιράσου την σελίδα