Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στις 15-11-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010   :


Αίτηση κατοίκων, ιδιοκτητών ακινήτων, επί του Ο.Τ. 314Α της Δ.Κ.Α.Α., που αφορά ρύθμιση καταβολής οφειλών τους, για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πλατείας)


Παρακαλούμε να έχουμε τη δήλωση ψήφου σας, επί του παραπάνω θέματος, απαντώντας με σχετικό mail, μέχρι ώρα 14:00, της 15-11-2022.

Μοιράσου την σελίδα