Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί δια Περιφοράς, την  Δευτέρα 6-2-2023, και ώρα 12:00΄  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  :

-Κατανομή ποσού 218.401,90 € στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων  του Δήμου μας (Α' δόση 2023)

Το επείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης της σχετικής απόφασης, διότι μέχρι και σήμερα οι Σχολικές Επιτροπές δεν έχουν λάβει τα ποσά των πιστώσεων της Δ’ Δόσης του 2022, που τους αναλογούν για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους και εξυπηρέτηση των επιτακτικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας  (με την υπ’αρ 258 / 2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2022,  εγκρίθηκε η κατανομή των πιστώσεων της Δ΄ Δόσης 2022). ΄Ομως λόγω του στενού χρονικού περιθωρίου που υπήρχε απ’ τη λήψη της απόφασης, μέχρι την 31-12-2022 που είναι η λήξη του έτους, δεν υπήρχε δυνατότητα εξόφλησης της κατανομής αυτής προς τις σχολικές επιτροπές, με αποτέλεσμα η οφειλή αυτή προς τις σχολικές επιτροπές, να αποτελεί υποχρέωση παρελθούσης χρήσης, γεγονός που συνιστά υποχρέωση εξόφλησής της, μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού ο.ε. 2023.

 

Μοιράσου την σελίδα