Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Link συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

https://youtube.com/live/wn9vqbxbZbw?feature=share

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2024, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 29 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, σύμφωνα  με αρ. 67 του Ν. 3852 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 Φ.Ε.Κ. Α΄91 και και σύμφωνα με με την εγκύκλιο 375 /02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.
                                                                

1) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων & συνδέσεις ακινήτων » (Α.Μ. 57/2019) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Έργων
2)  Λήψη απόφασης για τη σύσταση  “Μητρώου Εθελοντών” του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού  – εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Εθελοντισμού και Ανακύκλωσης
3)  Έγκριση καταστροφής υλικού του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
4)  Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία για το Οικονομικό Έτος 2024.
5)  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής γενικών εργασιών,  έτους 2024  – εισηγητής  Αντιδήμαρχος   Διοικητικών Υπηρεσιών & Ψηφιακής Μετάβασης
6) Καθορισμός αμοιβής Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ  – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΑΙΑ
7) Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Ζαλόγγου Νο 23, στην Δ.Κ.Α.Α  (αίτηση με αρ. Πρωτ. 1076/05-02-2024)_ εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού

8) Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Μικράς Ασίας Νο 19, στην Δ.Κ.Κ  (αίτηση με αρ. Πρωτ. 1082/07-02-2024)_ εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού

9) Τοποθέτηση πινακίδων P-43 και διαγράμμιση οδοστρώματος στην οδό Καλπακίου & Δαναών Νο 1, στην Δ.Κ.Κ  (αίτηση με αρ. Πρωτ. 2192/07-02-2024)_ εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού

10) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Ευβοίας Νο 46, στην Δ.Κ.Α.Α  (αίτηση με αρ. Πρωτ. 20202 /08-09-2024)_ εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού

11) Εγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης για την εκπόνηση της «Σύνθετης μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» (A.M. 125/2021) - εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

12) Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ο.ε. 2024 - εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

13) Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2024  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

14) Συνοπτική ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου:  
«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ. Παπάγου και  Αγ.Νικολάου Δ.Κ. Καματερού»  (A.M. 100/2022) - εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

15) Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων (οριοδείκτες) στην οδό Γενναδίου έναντι Νο 32 στην Δ.Κ.Κ_εισηγητής Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Ηλεκτροφωτισμού

16) Τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-7) «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα στις οδούς Κουντουριώτη και Ναυπάκτου στην Δ.Κ.Α.Α_εισηγητής Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Ηλεκτροφωτισμού

17) Έγκριση υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την κυκλοφοριακή σύνδεση επιχείρησης που λειτουργεί στο κτίριο  της οδού Κορίνθου  αρ. 15, Ο.Τ. 275, στην Δ.Κ.Κ.»
ΣΧΕΤ: Η υπ’άριθμ. 25378/2023 αίτηση_εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών και Έργων

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1) Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.”, μετά από σχετική παραίτηση τακτικών μελών_εισηγητής Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
2) Εγκατάσταση κόμβου φωτεινής σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Λεωφ. Δημοκρατίας και Γούναρη στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού_εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
3) Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2024_εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Link συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

https://youtube.com/live/wn9vqbxbZbw?feature=share

 

Μοιράσου την σελίδα