Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 1-3-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010                                                            

                     

1.    Προγραμματισμός προσλήψεων για απασχόληση αναδόχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου επί αντιτίμω για τις ανάγκες των τμημάτων πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου για το έτος 2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.Υπηρεσιών

2.     Έγκριση ανακοίνωσης ΣΜΕ 02/2023 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.Υπηρεσιών

3.    Συγκρότηση επιτροπών επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του Π.Δ. 524/1980 για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου με μορφή αντιτίμου μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων και χορευτών – χορογράφων  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.Υπηρεσιών

4.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2023  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.Υπηρεσιών

5.     Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές για το Δημοτικό Κοιμητήριο, έτους 2023  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.Υπηρεσιών


6.      Επιβεβαίωση θέσεων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 του Δήμου και καθορισμός πρόσθετων προσόντων  – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Διοικητ.Υπηρεσιών

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023


             Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

 

Link ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 


https://youtube.com/live/zgZYZQGCNVA?feature=share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα