Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

Link ΔΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Zm5xITPl8Bg

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 15-2-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 15-2-2023 

1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

2.΄Εγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών του 7ου Δημ.Σχολείου Αγίων     Αναργύρων – Εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Α’ θμιας Εκπ/σης

3.΄Εγκριση της Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ΄Ιδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της Πράξης “Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας το Δήμο Αγίων  Αναργύρων-Καματερού: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο (με κωδικό ΟΠΣ 5001484)  – εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

4. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Προγραμματισμός προσλήψεων στα πλαίσια της Δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με  αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” της χρονικής περιόδου 2022-2023  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

6.΄Εκθεση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Γ’ τριμήνου έτους 2022  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

7. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη – εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

8.  Διαγραφή οφειλών, από βεβαιωτικούς καταλόγους, από Πράξη Εφαρμογής Γ2 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

9.   Ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία CYTOP Α.Ε (αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθ/τας και Περιβάλλοντος

10.  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού των ετών 2024-2027 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος για  την προσκύρωση  ιδιοκτησίας Μιχαήλ Αλιμπέρτη του Κωνσταντίνου στο Ο.Τ.459  στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

12. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος για την προσκύρωση ιδιοκτησίας Μιχαήλ Αλιμπέρτη του Κωνσταντίνου στο Ο.Τ.462 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

13.Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/2023  απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με τις  παραχωρήσεις  χρήσης σχολικών χώρων A΄ θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού –εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Παιδείας

14. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Γ.Παπανδρέου 96, στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

15.Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες, στην οδό Βας.Κων/νου αρ. 60 στη Δ.Κ.Α.Α.– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

16. Εγκριση υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, για την κυκλοφοριακή σύνδεση επιχείρησης που λειτουργεί στο ισόγειο και υπόγειο του κτιρίου, επί της οδού Γρίβα αρ. 8-10, στο Ο.Τ. 705 στη Δ.Κ.Κ.– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

17.΄Εγκριση για σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 354 της Πολεοδομικής Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ.Κ. του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (αίτηση Στάϊκος Γεώργιος, κατόπιν εξουσιοδότησης της ιδιοκτήτριας Νικολακοπούλου Νικολέτας) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

18. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες, στην οδό Θάσου Νο 20 στη Δ.Κ.Α.Α.– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

19. Τοποθέτηση οικίσκων αδέσποτων ζώων (γατών-σύλων) σε δημόσιους, δημοτικούς χώρους -  εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Ασφαλείας, Πολιτικής Προστασίας και Καθημερινότητας

20.΄Εκθεση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου,  Δ’ τριμήνου έτους 2022 -εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm5xITPl8Bg

Μοιράσου την σελίδα