Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Link ΔΣ

https://youtu.be/7u1FDO_g_5A

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 20-7-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010    

1) Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου, σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τον σχετικό Νόμο του Υπ. Εσωτερικών που αφορά την υποβολή θεμάτων ως κατεπείγοντα, προ ημερήσιας διάταξης στα Δ.Σ. από τους επικεφαλής των Δημ.Παρατάξεων της αντιπολίτευσης.  

2) Λήψη απόφασης εκ νέου, αναφορικά με την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη μονοδρόμηση της οδού Ν.Καζαντζάκη στη Δ.Κ.Α.Α. και επιβολή ορίου ταχύτητας – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

3) Αποδοχή του αιτήματος εγκατάστασης Σταθμού Διανομής 72_02 και αγωγών Φυσικού Αερίου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

4) Εκμίσθωση Κυλικείου αθλητικού χώρου του Ανοιχτού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δημ.Κοινότητας Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.Υπηρεσιών

5) ΄Εγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού φιλοξενίας-χρήσης των Αθλητικών Συλλόγων, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

6)  Λήψη απόφασης, επί της με αριθ. Κατάθεσης 40342/2022 αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων, που έχουν ασκήσει οι εργαζόμενοι Μαρίνα Τσιτσίκου, Λάμπρος Ζαγγανάς κ.λ.π. (σύνολο 6) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.Υπηρεσιών 

7) Λήψη απόφασης, επί της αγωγής που έχει ασκήσει ο εργαζόμενος – Καθηγητής Μουσικής Αγωγής Φώτιος Τζεράνης – εισηγητής  Αντιδήμαρχος Διοικητ.Υπηρεσιών

8) Χορήγηση υποτροφίας σε σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

9)  Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021 της ΓΑΙΑ Δημοτική Α.Ε.-΄Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.-  απαλλαγή μελών Δ.Σ. – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΑΙΑ Δημοτική Α.Ε. 
10) Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Α΄θμιας Εκπαίδευσης – εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας

11) Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Β΄θμιας Εκπαίδευσης – εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας

Ακολουθεί το link για τη συνεδρίαση του Δ.Σ

https://youtu.be/7u1FDO_g_5A

Μοιράσου την σελίδα