Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022


Link ΔΣ

https://youtu.be/1ckzdXLnIKc

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 27-7-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 20-7-2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16494/22-7-2022


1.    Λήψη απόφασης εκ νέου, αναφορικά με την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη μονοδρόμηση της οδού Ν.Καζαντζάκη στη Δ.Κ.Α.Α. και επιβολή ορίου ταχύτητας – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

2.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021 της ΓΑΙΑ Δημοτική Α.Ε.-΄Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.-  απαλλαγή μελών Δ.Σ.  – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΑΙΑ Δημοτική Α.Ε.

3.    Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου  ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 273/2021 -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας

4.    Ψήφιση χρηματικού αντιτίμου για τη συμμετοχή στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού - Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για τη χρονική περίοδο 2022-2023. -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού

5.    Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ « GREENSCHOOL » Σκουφά 1 –Καματερό ιδιοκτησίας Ιδιοκτησίας της Εταιρείας « Παγανέλη Μαρίας –Μανουέλας &Θεοωρίδου Αγγελικής » Ι.Κ.Ε  - εισηγήτρια η Διευθύντρια  Παιδείας & Προσχολικής  Αγωγής

6.    Κατάργηση της  άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ « GREENSCOOL » Κωνσταντινουπόλεως 200 Αγ. Ανάργυροι ιδιοκτησίας της Εταιρίας« Παγανέλη Μαρίας –Μανουέλας &Θεοωρίδου Αγγελικής » Ι.Κ.Ε λόγω πώλησης στην Εταιρεία «  ΝΝ Bee HappySmartLearningTeam ΙΚΕ » Πάρνωνος 40Ανω Λιόσια  Αττικής και εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αγοράστρια εταιρεία . - εισηγήτρια η Διευθύντρια  Παιδείας & Προσχολικής  Αγωγής

7.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου, για έτος 2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών.Υπηρεσιών

8.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών
    Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις: Επιστολή Δήμου Λύσης Κύπρου (Αποστολή Αντιπροσωπείας στον Δήμο Λύσης – Δήλωση συμμετοχής)

    Ακολουθεί το λινκ του ΔΣ:

https://www.youtube.com/watch?v=1ckzdXLnIKc

 

Μοιράσου την σελίδα