Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

LINK ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

https://youtube.com/live/O-4iypZxl3o?feature=share

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2024, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 27 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα  με αρ. 67 του Ν. 3852 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 Φ.Ε.Κ. Α΄91 και και σύμφωνα με με την εγκύκλιο 375 /02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.
                                                                  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024  ΠΟΥ ΕΠΙΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5757  / 22 -3-2024 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  


1) Έγκριση α) του σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και της Ένωσης Καταναλωτών-Ποιότητα Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), β) υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, γ)  χορήγησης εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, για κάθε σχετική ενέργεια και υπογραφή που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου και για κάθε περαιτέρω ενέργεια και δ) για τον ορισμό σημείου επαφής από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών_εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών και Έργων
2) Έγκριση α) του σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.ΠΕ.Α.) του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”, β) υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, γ)  χορήγησης εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, για κάθε σχετική ενέργεια και υπογραφή που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου και για κάθε περαιτέρω ενέργεια και δ) για τον ορισμό σημείου επαφής από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών_εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών και Έργων
3) Τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-7)  “Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα” 25ης Μαρτίουκαι Κουντουριώτη ΔΚΑΑ “ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ”_εισηγητής Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Ηλεκτροφωτισμού
4) Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Λούρου Νο3 και Δεληγιάννη ΔΚΑΑ. Σχετ: η υπ΄αριθμ. 4046/28-02-2024 αίτηση_εισηγητής Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Ηλεκτροφωτισμού   
5) Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Ιατρού Βαν Νο 6 ΔΚΚ. Σχετ: η υπ΄αριθμ. 24568/15-11-2023 αίτηση_εισηγητής Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Ηλεκτροφωτισμού
6) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης της ρυμοτομικής απολλοτρίωσης στο ΚΧ 708 της πολεοδομικής ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ.Καματερού_εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης
7) Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου έτους  2023_εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
8) Ψήφιση χρηματικού αντιτίμου για τη συμμετοχή στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού - Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για τη χρονική περίοδο 2024-2025_εισηγητής Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού
9) Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2024_εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης

10) 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»_εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών και Έργων

11) Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου  ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 285/2023_εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

12) Έγκριση καταστροφής υλικού στο 1ο Γενικό Λύκειο Καματερού_εισηγητής Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

13) Έγκριση καταστροφής υλικού στο 3ο Γυμνάσιο Καματερού _εισηγητής Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

14) Έγκριση καταστροφής υλικού στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων_εισηγητής Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

15) Έγκριση καταστροφής υλικού στο 3ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων_εισηγητής Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

LINK ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

https://youtube.com/live/O-4iypZxl3o?feature=share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα