Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022 (εξ αναβολής της 26ης), που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 28-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.   
                                                        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 28-12-2022

1.  ΄Εγκριση Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού,  για το οικονομικό έτος 2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

2.   Αλλαγή διατομής του οδοστρώματος, δημιουργία θέσεων στάθμευσης στην οδό Αγίων Αναργύρων    – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

3.   Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Τεπελενίου Νο 1 στη Δ.Κ.Α.Α.  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

4.  ΄Εγκριση καταστροφής υλικού 6ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων  – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Α΄θμιας Εκπ/σης

5.   Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων του Δήμου μας για το 2023 –    εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

6.   Κατανομή ποσού 145.601,27 € στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
  του Δήμου μας (Δ' δόση 2022)  –    εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας

7.  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά στην μείωση  του πλάτους της πρασιάς κατά 2 μ.στις ιδιοκτησίες (10) και (14) του Ο.Τ. 123 της Δ.Κ.Κ. -    εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

8.    Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

9.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022  -    εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Link

 

https://youtu.be/AzijTkBxLvI

 

Μοιράσου την σελίδα